ÇEVRE DANIŞMANLIK

ÇEVRE DANIŞMANLIK

21.11.2013 Tarih ve 28828 Sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre;

* Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

* Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

* Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci fıkrada, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

* Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

* Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

 

Ayrıca 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hükümlerine Göre;

 

* Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

* Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

* Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

 

 

Firmamız, yürürlükte olan Kanun ve Yönetmelikler kapsamında;

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Çevre İzin/Lisans Belgelerinin Alınması
  • Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Tesisleri İçin Geri Kazanım/Bertaraf Lisanslarının Alınması
  • Ara Depolama Lisanslarının Alınması
  • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
  • Tesisler İçin Çevresel Risk Analizlerinin Yapılması
  •  Atık Yönetimi Danışmanlığı
  • Yeşil Yıldız Belgelerinin Alınması
  • Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması hizmetlerini yürütmektedir.

Sipariş Formu


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER