ÇED

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

Firmamız, yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği kapsamında;

  • ÇED Muafiyet Belgesi Alınması
  • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
  • ÇED Raporu Hazırlanması
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması
  • Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
  • Nihai ÇED Raporu İzleme-Kontrol Çalışmalarının Yapılması ve Raporlanması hizmetlerini yürütmektedir.

Sipariş Formu


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER